sun salutation yoga gotta joga app

Der Sonnengruß heißt in Sanskrit, auf der Sprache vom Yoga, Surya Namaskar (Surya = die Sonne; Namaskar kommt vom Wort ‘Namas’ das „verbiegen“ oder „verehren“ bedeutet). Er ist eine wunderbare Übung für einen guten Start in den neuen Tag. Über ihn kannst Du Energie während des gesamten Tages für den Körper aufladen. Der traditionelle Sonnengruß besteht… Read More


sun salutation yoga gotta joga app

  La Salutation au Soleil a pour nom Sanskrit « Surya Namaskar ». « Surya » veut dire soleil ; « Namaskar » vient de « Namas », qui veut dire s’incliner. Sa pratique est une excellente façon de commencer la matinée. Elle permet également de retrouver de l’énergie pendant la journée. La Salutation au… Read More


sun salutation yoga gotta joga app

Aurinkotervehdys on sanskritiksi, joogakielellä, Surya Namaskar (Surya=aurinko; namaskar tulee sanoista namas, joka tarkoittaa ”kumartaa” tai ”kunnioittaa”). Se on loistava tapa aloittaa päivä. Se myös auttaa lataamaan kehoosi ja mieleesi energiaa päivän aikana. Perinteinen aurinkotervehdys koostuu 12:sta asanasta (joogaharjoituksesta) ja 12 hengityksestä. Alussa voi tuntua vaikealta liikkua ja hengittää samassa tahdissa. Ensin vain hengitä, opettele asennot,… Read More


sun salutation yoga gotta joga app

The Sun Salutation, or in Sanskrit, in the yoga language, Surya Namaskar (surya = the sun; namaskar stems from namas, which means “to bow to”or “to adore.”) is a great way to start the day. It also suits great for charging energy during the day. The traditional Sun Salutation consists of twelve asanas (yoga poses)… Read More